Kategorier: Innlegg


Subcategory News     |     november 22, 2019

STLs årskonferanse 28. november: Nasjonalisme og religion

STLs årlige konferanse, hvor forskere fra inn- og utland, samt religions- og livssynsledere, tar for seg et tema av interesse for tros- og livssynssektoren, nærmer seg. I år er nasjonalisme og religion på dagsorden. Det hevdes at vi lever i nasjonalismens tid. Stemmer det? Hva er religiøs nasjonalisme? Hvordan forholder religion og nasjonalisme seg til hverandre i ulike deler av verden? Hvilke konsekvenser vil det få for nasjonalstaten at vi i land som Norge beveger oss bort fra et samfunn hvor én stor kirke dominerer, og i retning av et

Les mer


trooglivssyn

Innlegg     |     mars 8, 2019

Nytt masterprogram for tros- og livssynsledere

Mandag 11. mars markerer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Det teologiske fakultet ved UiO etableringen av masterprogrammet i lederskap, etikk og samtalepraksis ved TF.   Målet med masterprogrammet er både å styrke kompetansen til tros- og livssynsledere i Norge, men også å dekke behovene for tros- og livssynstjenester i forsvaret, helsesektoren og kriminalomsorgen. Målet med masterstudiet Midlene til det nye masterstudiet ble skaffet til veie ved integreringsforliket i Stortinget i 2017. Hensikten er å gi den samme tilgangen til relevant utdanning til alle tros- og livssynsledere. Gjennom den nye

Les mer


trooglivssyn