Velkommen til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns side i Uenighetens fellesskap

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en unik organisasjon, både i Europa og verden forøvrig. I denne introduksjonsvideoen kan du høre generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys fortelle mer om STL.

Lær mer om STL på vår hjemmeside: trooglivssyn.no.


Subcategory News     |     desember 23, 2020

Følg med på STLs nye videoserie: «Dette er Norge – en mangfoldig adventskalender»

For mange nordmenn er adventstiden en av de mest stemningsfulle periodene av kalenderåret. Alle har et forhold til julen, men i det mangfoldige Norge er det også flere andre feiringer som finner sted på denne tiden. Det kan du lære mer om i videoserien: «Dette er Norge – en mangfoldig adventskalender».


trooglivssyn

Subcategory News     |     november 22, 2019

STLs årskonferanse 28. november: Nasjonalisme og religion

STLs årlige konferanse, hvor forskere fra inn- og utland, samt religions- og livssynsledere, tar for seg et tema av interesse for tros- og livssynssektoren, nærmer seg. I år er nasjonalisme og religion på dagsorden. Det hevdes at vi lever i nasjonalismens tid. Stemmer det? Hva er religiøs nasjonalisme? Hvordan forholder religion og nasjonalisme seg til hverandre i ulike deler av verden? Hvilke konsekvenser vil det få for nasjonalstaten at vi i land som Norge beveger oss bort fra et samfunn hvor én stor kirke dominerer, og i retning av et

Les mer


trooglivssyn

Innlegg     |     mars 8, 2019

Nytt masterprogram for tros- og livssynsledere

Mandag 11. mars markerer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Det teologiske fakultet ved UiO etableringen av masterprogrammet i lederskap, etikk og samtalepraksis ved TF.   Målet med masterprogrammet er både å styrke kompetansen til tros- og livssynsledere i Norge, men også å dekke behovene for tros- og livssynstjenester i forsvaret, helsesektoren og kriminalomsorgen. Målet med masterstudiet Midlene til det nye masterstudiet ble skaffet til veie ved integreringsforliket i Stortinget i 2017. Hensikten er å gi den samme tilgangen til relevant utdanning til alle tros- og livssynsledere. Gjennom den nye

Les mer


trooglivssyn

Innlegg     |     februar 22, 2019

Ministermøter i februar

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har hatt flere møter med regjeringsmedlemmer så langt i februar. 


trooglivssyn

Innlegg     |     november 7, 2018

Diwali – lysfestival

I dag starter lysfesten Diwali , den største festen i hinduismen


Uenighetens fellesskap

Innlegg     |     november 7, 2018

Bandi Chor Diwas – sikhisme

Ordene bandi chor diwas betyr «fangens frisettelsesdag».


Uenighetens fellesskap