Velkommen til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns side i Uenighetens fellesskap

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en unik organisasjon, både i Europa og verden forøvrig. I denne introduksjonsvideoen kan du høre generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys fortelle mer om STL.

Lær mer om STL på vår hjemmeside: trooglivssyn.no.


Innlegg     |     mars 8, 2019

Nytt masterprogram for tros- og livssynsledere

Mandag 11. mars markerer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Det teologiske fakultet ved UiO etableringen av masterprogrammet i lederskap, etikk og samtalepraksis ved TF.   Målet med masterprogrammet er både å styrke kompetansen til tros- og livssynsledere i Norge, men også å dekke behovene for tros- og livssynstjenester i forsvaret, helsesektoren og kriminalomsorgen. Målet med masterstudiet Midlene til det nye masterstudiet ble skaffet til veie ved integreringsforliket i Stortinget i 2017. Hensikten er å gi den samme tilgangen til relevant utdanning til alle tros- og livssynsledere. Gjennom den nye

Les mer


trooglivssyn

Innlegg     |     februar 22, 2019

Ministermøter i februar

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn har hatt flere møter med regjeringsmedlemmer så langt i februar. 


trooglivssyn

Innlegg     |     november 7, 2018

Diwali – lysfestival

I dag starter lysfesten Diwali , den største festen i hinduismen


Uenighetens fellesskap

Innlegg     |     november 7, 2018

Bandi Chor Diwas – sikhisme

Ordene bandi chor diwas betyr «fangens frisettelsesdag».


Uenighetens fellesskap