Velkommen til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunns side i Uenighetens fellesskap

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) er en unik organisasjon, både i Europa og verden forøvrig. I denne introduksjonsvideoen kan du høre generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys fortelle mer om STL.

Lær mer om STL på vår hjemmeside: trooglivssyn.no.


Innlegg     |     november 7, 2018

Diwali – lysfestival

I dag starter lysfesten Diwali , den største festen i hinduismen


Uenighetens fellesskap

Innlegg     |     november 7, 2018

Bandi Chor Diwas – sikhisme

Ordene bandi chor diwas betyr «fangens frisettelsesdag».


Uenighetens fellesskap