Stikkord: Minerva


Subcategory News     |     november 22, 2019

STLs årskonferanse 28. november: Nasjonalisme og religion

STLs årlige konferanse, hvor forskere fra inn- og utland, samt religions- og livssynsledere, tar for seg et tema av interesse for tros- og livssynssektoren, nærmer seg. I år er nasjonalisme og religion på dagsorden. Det hevdes at vi lever i nasjonalismens tid. Stemmer det? Hva er religiøs nasjonalisme? Hvordan forholder religion og nasjonalisme seg til hverandre i ulike deler av verden? Hvilke konsekvenser vil det få for nasjonalstaten at vi i land som Norge beveger oss bort fra et samfunn hvor én stor kirke dominerer, og i retning av et

Les mer


trooglivssyn