Stikkord: lansering


Innlegg     |     mars 8, 2019

Nytt masterprogram for tros- og livssynsledere

Mandag 11. mars markerer Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Det teologiske fakultet ved UiO etableringen av masterprogrammet i lederskap, etikk og samtalepraksis ved TF.   Målet med masterprogrammet er både å styrke kompetansen til tros- og livssynsledere i Norge, men også å dekke behovene for tros- og livssynstjenester i forsvaret, helsesektoren og kriminalomsorgen. Målet med masterstudiet Midlene til det nye masterstudiet ble skaffet til veie ved integreringsforliket i Stortinget i 2017. Hensikten er å gi den samme tilgangen til relevant utdanning til alle tros- og livssynsledere. Gjennom den nye

Les mer


trooglivssyn